Skip to main content

Inne informacje

  • Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa (seria A): 130 102 (XI 2018 r.)
  • Początkowa wartość aktywów netto: 5 mln zł (XI 2018 r.)

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.