Skip to main content

Informacje prawne

  • Nazwa funduszu: Amundi DAX III UCITS ETF Acc (do końca 2023 r. – Lyxor DAX (DR) UCITS ETF)
  • Emitent: Amundi Asset Management
  • Forma prawna: subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Amundi Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu (od czerwca 2022 r.). Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego. Pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa subfunduszu (pod nazwą Lyxor DAX ETF) miało miejsce 28 czerwca 2006 r.
  • Data utworzenia subfunduszu: 1.06.2006 r.
  • Notyfikacja: subfundusz  Lyxor DAX ETF został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 1 marca 2011 r. Przedstawicielem oraz agentem płatności funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG w Polsce jest Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie: 25.05.2011 r.
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie: 31.05.2011 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.