Skip to main content

Informacje prawne

  • Nazwa funduszu: Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – Acc
  • Emitent: Lyxor Asset Management
  • Forma prawna – subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego. Pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – Acc miało miejsce 28 czerwca 2006 r.
  • Data utworzenia subfunduszu: 1.06.2006 r.
  • Notyfikacja – subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – Acc został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 1 marca 2011 r. Przedstawicielem oraz agentem płatności funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG w Polsce jest Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie – 25.05.2011 r.
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie – 31.05.2011 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.