Skip to main content

Informacje prawne

Pełna nazwa funduszu: Beta ETF WIG20short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyTowarzystwo funduszy inwestycyjnych: AgioFunds TFIForma prawna – fundusz inwestycyjny zamknięty – fundusz portfelowy – utworzony w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymiData rejestracji funduszu: 24.10.2019 r. (RFi 1659)Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B przez GPW w Warszawie – 21.11.2019 r.Wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B – 27.11.2019 r.Depozytariusz: mBank

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.