Skip to main content

Quercus short

Quercus short jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego Quercus Parasolowy SFIO zarządzanego przez Quercus TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu WIG20short.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.