Skip to main content

Fundusze ETF

Inwestowanie w fundusze ETF jest możliwe bezpośrednio:

  • na GPW w Warszawie. Obecnie na warszawskim parkiecie notowanych jest 11 ETF-ów. Dwa z nich są subfunduszami funduszu zagranicznego MULTI UNITS Luxembourg SICAV notyfikowanymi przez KNF: Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist (odwzorowuje wyniki indeksu S&P 500) i Amundi DAX III UCITS ETF Acc (odwzorowuje wyniki indeksu DAX). Dziewięć kolejnych to fundusze ETF mające formę prawną funduszu inwestycyjnego zamkniętego portfelowego: Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ (odwzorowuje wyniki indeksu WIG20TR), Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ (odwzorowuje wyniki indeksu mWIG40TR), Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ (odwzorowuje w ujęciu dziennym wyniki indeksu WIG20short), Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ (odwzorowuje w ujęciu dziennym wyniki indeksu WIG20lev), Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ (odwzorowuje wyniki indeksu Nasdaq-100 Notional Net Total Return), Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ (odwzorowuje wyniki indeksu S&P 500 Net Total Return), Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ (odwzorowuje wyniki indeksu GPWB-BWZ), Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ (odwzorowuje wyniki indeksu sWIG80TR) oraz Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ (odwzorowuje wyniki indeksu TBSP.Index),
  • na zagranicznych giełdach papierów wartościowych, na których notowane są te instrumenty finansowe (za pośrednictwem domów maklerskich i platform inwestycyjnych posiadających w swojej ofercie tego rodzaju usługę).

Inwestowanie w fundusze ETF jest możliwe także pośrednio poprzez:

  • nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych bądź certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych posiadających w swoim portfelu ETF-y (inwestujących w nie bezpośrednio lub poprzez zagraniczne fundusze inwestycyjne),
  • nabycie polis inwestycyjnych powiązanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK), które posiadają w swoim portfelu ETF-y (bezpośrednio lub poprzez zagraniczne fundusze inwestycyjne),
  • nabycie instrumentu strukturyzowanego, który posiada ekspozycję na określony ETF.

Fundusze ETF z ekspozycją wyłącznie na polski rynek akcji są notowane także na zagranicznych parkietach. Są to:

  • iShares MSCI Poland ETF zarządzany przez BlackRock. Odwzorowuje wyniki indeksu MSCI Poland IMI 25/50 Index, jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE Arca) (w USD),
  • iShares MSCI Poland UCITS ETF zarządzany przez BlackRock. Odwzorowuje wyniki indeksu MSCI Poland Index, jest notowany na giełdach w Londynie (London Stock Exchange) (w USD i GBP), we Frankfurcie (Deutsche Boerse) (w EUR) i w Zurychu (SIX Swiss Exchange) (w USD),
  • Expat Poland WIG20 UCITS ETF zarządzany przez Expat Capital. Odwzorowuje wyniki indeksu WIG20, jest notowany na giełdach w Sofii (Bulgarian Stock Exchange) (w EUR) i we Frankfurcie (Deutsche Boerse) (w EUR).