Skip to main content

Fundusze ETF

Inwestowanie w fundusze ETF jest możliwe bezpośrednio:

  • na GPW w Warszawie. Obecnie na warszawskim parkiecie notowanych jest 11 ETF-ów. Dwa z nich są subfunduszami funduszu zagranicznego MULTI UNITS Luxembourg SICAV notyfikowanymi przez KNF: Lyxor S&P 500 UCITS ETF (odwzorowuje wyniki indeksu S&P 500) i Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (odwzorowuje wyniki indeksu DAX). Osiem kolejnych to fundusze ETF mające formę prawną funduszu inwestycyjnego zamkniętego portfelowego: Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ (odwzorowuje wyniki indeksu WIG20TR), Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ (odwzorowuje wyniki indeksu mWIG40TR), Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ (odwzorowuje w ujęciu dziennym wyniki indeksu WIG20short), Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ (odwzorowuje w ujęciu dziennym wyniki indeksu WIG20lev), Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ (odwzorowuje wyniki indeksu Nasdaq-100 Notional Net Total Return), Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ (odwzorowuje wyniki indeksu S&P 500 Net Total Return), Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ (odwzorowuje wyniki indeksu WIGtechTR), Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ (odwzorowuje wyniki indeksu sWIG80TR) oraz Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ (odwzorowuje wyniki indeksu TBSP.Index),
  • na zagranicznych giełdach papierów wartościowych, na których notowane są te instrumenty finansowe (za pośrednictwem domów maklerskich i platform inwestycyjnych posiadających w swojej ofercie tego rodzaju usługę).

Inwestowanie w fundusze ETF jest możliwe także pośrednio poprzez:

  • nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych bądź certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych posiadających w swoim portfelu ETF-y (inwestujących w nie bezpośrednio lub poprzez zagraniczne fundusze inwestycyjne),
  • nabycie polis inwestycyjnych powiązanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK), które posiadają w swoim portfelu ETF-y (bezpośrednio lub poprzez zagraniczne fundusze inwestycyjne),
  • nabycie instrumentu strukturyzowanego, który posiada ekspozycję na określony ETF.

Fundusze ETF z ekspozycją wyłącznie na polski rynek akcji są notowane także na zagranicznych parkietach. Są to:

  • iShares MSCI Poland ETF zarządzany przez BlackRock. Odwzorowuje wyniki indeksu MSCI Poland IMI 25/50 Index, jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE Arca) (w USD),
  • iShares MSCI Poland UCITS ETF zarządzany przez BlackRock. Odwzorowuje wyniki indeksu MSCI Poland Index, jest notowany na giełdach w Londynie (London Stock Exchange) (w USD i GBP), we Frankfurcie (Deutsche Boerse) (w EUR) i w Zurychu (SIX Swiss Exchange) (w USD),
  • Expat Poland WIG20 UCITS ETF zarządzany przez Expat Capital. Odwzorowuje wyniki indeksu WIG20, jest notowany na giełdach w Sofii (Bulgarian Stock Exchange) (w EUR) i we Frankfurcie (Deutsche Boerse) (w EUR).