Skip to main content

Ipopema Short Equity

Ipopema Short Equity jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego Ipopema SFIO zarządzanego przez Ipopema TFI. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu WIG20short.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.