Skip to main content

Otwarta likwidacja funduszu Ipopema m-Indeks FIO

Jak poinformowała w dniu wczorajszym Komisja Nadzoru Finansowego, 19 grudnia 2023 r. została otwarta likwidacja funduszu indeksowego Ipopema m-Indeks FIO zarządzanego przez Ipopema TFI.

Przypomnijmy, iż fundusz ten był jednym z pierwszych funduszy indeksowych w Polsce powstałych po kilkuletniej przerwie w ich funkcjonowaniu na naszym rynku (po likwidacji kilku tego rodzaju podmiotów, które zostały utworzone jeszcze w latach 90.). Jego zadaniem było odwzorowywanie wyników indeksu mWIG40. Rozpoczął działalność w czerwcu 2010 r. Nie zdobył znaczącej popularności – jego aktywa nie przekroczyły nigdy poziomu 50 mln zł, największymi środkami zarządzał wiosną 2019 r. (ok. 46 mln zł). Przez ostatnie około dwa lata aktywa funduszu oscylowały wokół 10 mln zł, a od września bieżącego roku wynosiły około 7 mln zł.

To drugi (i ostatni) fundusz indeksowy zarządzany przez Ipopema TFI zlikwidowany w tym roku; w czerwcu subfundusz Ipopema Short Equity został przekształcony w subfundusz Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych. Tym samym liczba funduszy indeksowych w Polsce zmniejszyła się do 34, a liczba towarzystw funduszy inwestycyjnych posiadających w ofercie fundusze indeksowe spadła do czterech.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.