Skip to main content

Ryzyko usunięcia funduszu ETF z giełdy

Ryzyko usunięcia funduszu ETF z giełdy (ryzyko delistingu) polega na tym, że tytuły uczestnictwa funduszu ETF przestają być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Najczęściej zdarza się tak w momencie, kiedy provider funduszu – po analizie opłacalności funkcjonowania tego produktu finansowego – podejmuje decyzję o jego zamknięciu (likwidacji), co automatycznie skutkuje wcześniejszym wycofaniem go z giełdowego parkietu. W takiej sytuacji inwestorzy zazwyczaj nie tracą jednak kapitału – emitent odkupuje od nich tytuły uczestnictwa i wypłaca im należne środki finansowe (równe wartości aktywów netto przypadającej na posiadane tytuły uczestnictwa). W najgorszym scenariuszu, kiedy wartość odkupienia jest niższa od wartości nabycia, inwestorzy mogą być zmuszeni do zrealizowania straty, która wcześniej była tylko księgową stratą.

2 Replies to “Ryzyko usunięcia funduszu ETF z giełdy”

  1. Czy to ryzyko dotyczy także naszych BETA na w20 TR i LV ? Czy raczej chodzi o jakieś mnie popularne zagraniczne elfy ?

    • Dziękuję za pytanie. Teoretycznie dotyczy to wszystkich funduszy ETF bez wyjątku, w praktyce jednak odnosi się na ogół do funduszy o niewielkich aktywach lub tych których utrzymywanie z innych względów jest dla dostawcy ETF-a nieopłacalne lub zbędne. Nie dotyczy ono obecnie funduszy Beta ETF – spółka planuje wprowadzanie na GPW nowych ETF-ów, a nie usuwanie już notowanych. Pozdrawiam. Tomasz Miziołek

Twój email nie zostanie opublikowany.