Skip to main content

inPZU Obligacje Polskie

inPZU Obligacje Polskie jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego inPZU SFIO. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.