Skip to main content

Wyniki aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych na świecie na tle indeksów (koniec 2021 r.)

Poniższe opracowanie zestawia wybrane wyniki analiz przeprowadzanych przez spółkę S&P Dow Jones Indices w ramach publikowanych już od 20 lat raportów SPIVA obejmujących m.in. porównanie stóp zwrotu wybranych kategorii funduszy akcyjnych ze stopami zwrotu odpowiadających im indeksów w kilkunastu państwach i regionach świata.

Według przeprowadzonych obliczeń zdecydowana większość aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych osiąga niższe stopy zwrotu od swoich benchmarków, w szczególności w dłuższym horyzoncie czasowym.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.