Skip to main content

Beta ETF WIG20short z najwyższą stopą zwrotu w 2022 roku wśród ETF-ów notowanych na GPW w Warszawie

Spośród 11 funduszy ETF, których tytuły uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne znajdują się w obrocie giełdowym na GPW w Warszawie, najlepszy wynik, tj. najwyższą stopę zwrotu biorąc pod uwagę wycenę NAV, osiągnął w 2022 roku fundusz Beta ETF WIG20short PFIZ zarządzany przez Beta Securities Poland i AgioFunds TFI. Jako jedyny z notowanych na warszawskim parkiecie funduszy ETF zakończył on miniony rok na plusie (+16,76%). Warto jednak przypomnieć, iż fundusz ten nie jest co do zasady sposobem zalecanym do długoterminowego inwestowania. Tak jak każdy fundusz ETF odwrotny (short) czy też lewarowany (leveraged) ma on za zadanie odwzorowywanie stopy zwrotu indeksu strategii (tj. indeksu short lub lev) w ujęciu dziennym – w tym przypadku chodzi o indeks WIG20short. Jest to zatem – obok funduszu Beta ETF WIG20lev PFIZ – instrument finansowy, który jest adresowany głównie do podmiotów preferujących aktywne inwestowanie na rynku giełdowym (głównie o charakterze spekulacyjnym), nie jest natomiast polecany jako produkt finansowy typu buy and hold.

Wszystkie pozostałe fundusze ETF zakończyły rok 2022 stratami – najmniejszą poniósł fundusz Beta ETF TBSP PFIZ (-5,69%), natomiast największą fundusz BetaETF WIG20lev PFIZ (-44,20%). Największy obecnie ETF notowany na warszawskiej giełdzie (spośród funduszy, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejsce notowań) – Beta ETF mWIG40TR PFIZ (160,8 mln zł w końcu 2022 r.) – stracił 19,29%.

Warto także porównać rzeczywiste wyniki ETF-ów z przewidywaniami osób ankietowanych przez nas rok temu, którym zadaliśmy wówczas pytanie, który z funduszy ETF osiągnie w 2022 roku najwyższą stopę zwrotu. Najwięcej osób „postawiło” wówczas na fundusze Beta ETF sWIG80TR (25%), Lyxor S&P 500 UCITS ETF (17,5%) oraz Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged PFIZ (15%). Tymczasem na faktycznego zwycięzcę, czyli na fundusz Beta ETF WIG20short… nie zagłosował nikt.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej podobnej sondzie i wytypowanie, który ETF uzyska najwyższą stopę zwrotu w 2023 roku. Wyniki ankiety zostaną opublikowane po jej zakończeniu na profilu etf.com.pl na Facebooku, a za rok ocenimy, czy tym razem ankietowani mieli więcej szczęścia przy typowaniu najlepszych inwestycji na rynku ETF-ów na GPW w Warszawie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.