Skip to main content

Beta ETF WIG20lev z najwyższą stopą zwrotu w 2023 roku wśród ETF-ów notowanych na GPW w Warszawie

Spośród 10 funduszy ETF, których tytuły uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne znajdowały się w obrocie giełdowym na GPW w Warszawie w całym minionym roku (tj. bez funduszu Beta ETF WIGtech, który został przekształcony 29 grudnia 2023 r.), najwyższą stopę zwrotu biorąc – pod uwagę wyceny NAV – osiągnął w 2023 roku fundusz Beta ETF WIG20lev PFIZ zarządzany przez AgioFunds TFI i Beta Securities Poland (56,30%). Należy przypomnieć, iż fundusz ten ma za zadanie odwzorowywanie stopy zwrotu indeksu strategii (w tym wypadku WIG20lev) w ujęciu dziennym. Jest to zatem – obok funduszu Beta ETF WIG20short PFIZ – instrument finansowy, który jest adresowany głównie do podmiotów preferujących aktywne inwestowanie na rynku giełdowym, nie jest natomiast polecany jako produkt finansowy typu buy and hold. Wśród funduszy ETF o tradycyjnym charakterze, tj. replikujących wyniki klasycznych indeksów akcji lub obligacji, najwyższą stopę zwrotu w ubiegłym roku wypracował fundusz Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged PFIZ również zarządzany przez AgioFunds TFI i Beta Securities Poland (51,50%).

Prawie wszystkie fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie zakończyły rok 2023 na plusie Jedynie certyfikaty inwestycyjne funduszu Beta ETF WIG20 short odzwierciedlającego wyniki indeksu WIG20short straciły na wartości 19,76%.

Warto porównać rzeczywiste wyniki ETF-ów z przewidywaniami osób ankietowanych przez nas rok temu, którym zadaliśmy wówczas pytanie, który z funduszy ETF osiągnie w 2023 roku najwyższą stopę zwrotu. Najwięcej osób (36%) „postawiło” wówczas na fundusz Lyxor S&P 500 UCITS ETF, którzy w rzeczywistości zajął dopiero siódme miejsce z rezultatem 12,19% (fundusz ten nie zabezpiecza ryzyka kursowego). Na drugim miejscu w tym plebiscycie znalazł się fundusz Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged PFIZ (14% głosów), który również w praktyce uplasował się na drugiej pozycji. Na faktycznego zwycięzcę, czyli na fundusz Beta ETF WIG20lev, zagłosowało jedynie 9% ankietowanych.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej podobnej sondzie i wytypowanie, który ETF uzyska najwyższą stopę zwrotu w 2024 roku. Wyniki ankiety zostaną opublikowane po jej zakończeniu na profilu etf.com.pl na Facebooku, a za rok ocenimy, jak ankietowani typowali najlepsze inwestycje na rynku ETF-ów na warszawskim parkiecie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.