Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF i instrumentami typu ETC na GPW w Warszawie – luty 2024 r.

Aktywność inwestorów w segmencie funduszy ETF na warszawskim parkiecie utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GPW łączna wartość obrotów tytułami uczestnictwa 11 ETF-ów wyniosła w lutym 2024 roku 126,0 mln zł i była o 6,0 mln zł (5,0%) wyższa niż w styczniu. W dwóch pierwszych miesiącach 2024 r. obroty ETF-ami sięgnęły 246,0 mln zł i były o 67,9 mln zł (38,1%) wyższe niż w analogicznym okresie 2023 roku.

W szóstym pełnym miesiącu notowań pierwszego na warszawskim parkiecie instrumentu typu ETC – The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC – obroty wyniosły 956,9 tys. zł, były więc o 0,31 mln zł (24,3%) mniejsze w porównaniu z poprzednim miesiącem. Zawarto 258 transakcji (o 18,4% mniej niż w styczniu), wolumen obrotu wyniósł 11,8 tys. instrumentów typu ETC (spadek o 24,5%), a na rynek złożono 212,7 tys. zleceń (spadek o 11,9%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.