Skip to main content

PKO Akcji Rynku Amerykańskiego

PKO Akcji Rynku Amerykańskiego to subfundusz funduszu parasolowego PKO Parasolowy FIO zarządzanego przez PKO TFI. Dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Standard & Poor`s 500 USD, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Subfundusz inwestuje na amerykańskim rynku akcji.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.