Skip to main content

Informacje prawne

Pełna nazwa funduszu: Beta ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyTowarzystwo funduszy inwestycyjnych: AgioFunds TFIForma prawna – fundusz inwestycyjny zamknięty – fundusz portfelowy – utworzony w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymiData rejestracji funduszu: 7.01.2020 r. (RFi 1665)Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B przez GPW w Warszawie – 20.02.2020 r.Wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B – 25.02.2020 r.Depozytariusz: mBank

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.