Skip to main content

Informacje prawne

  • Nazwa funduszu: Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: AgioFunds TFI
  • Forma prawna – fundusz inwestycyjny zamknięty – fundusz portfelowy – utworzony w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Data rejestracji funduszu: 19.11.2018 r.
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B przez GPW w Warszawie – 21.12.2018 r.
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B – 7.01.2019 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.