Skip to main content

inPZU Obligacje Rynków Wschodzących

inPZU Obligacje Rynków Wschodzących jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu parasolowego inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Dąży do odwzorowywania stopy zwrotu indeksu JPMorgan EMBI Global Diversified.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.