Skip to main content

6 nowych strategii pasywnych w ofercie TFI PZU

Z początkiem października 2023 r. rodzina funduszy inPZU powiększyła się o 6 nowych strategii indeksowych operujących w perspektywicznych segmentach rynku. Wśród nowości znajdują się fundusze z ekspozycją technologie kosmiczne, cyberbezpieczeństwo czy biotechnologię. Wisienką na torcie jest inPZU Zielone Obligacje – pierwszy w Polsce stworzony od podstaw fundusz zgodny z art. 9 SFDR.

Fundusze indeksowe to proste i niskokosztowe strategie, których celem jest jak najwierniejsze odwzorowanie zachowania indeksów (np. akcyjnych lub obligacyjnych) stanowiących ich benchmark. Ich „czysta” ekspozycja umożliwia precyzyjne i przewidywalne podążanie za konkretnym rynkiem lub jego segmentem. Obecnie pod marką inPZU działają aż 22 fundusze indeksowe dające ekspozycję na różne klasy aktywów z całego świata. To najszersza i najbardziej kompleksowa oferta w Polsce.

– Minęło już pięć lat, odkąd rozpoczęliśmy w Polsce pasywną rewolucję. Niezmiennie dostrzegamy potencjał drzemiący w tym segmencie rynku, dlatego regularnie analizujemy i aktualizujemy naszą ofertę funduszy indeksowych. Naszą intencją jest, aby w ramach platformy inPZU udostępniać inwestorom komplet prostych narzędzi umożliwiających długoterminowe, efektywne inwestowanie. Wprowadzenie nowych strategii pasywnych wpisuje się w to założenie – mówi Piotr Dmuchowski, wiceprezes zarządu TFI PZU odpowiedzialny za obszar inwestycji.

Wśród indeksowych nowości spod znaku inPZU są 4 fundusze akcyjne i 2 fundusze obligacyjne.

inPZU Zielone Obligacje dąży do odwzorowania indeksu Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index. W skład indeksu wchodzą tzw. zielone obligacje emitowane w celu finansowania projektów zdefiniowanych przez MSCI ESG Research, związanych z: energią alternatywną (w tym odnawialną), efektywnością energetyczną, zapobieganiem zanieczyszczeniom i ich kontrolą, zrównoważoną gospodarką wodną, zielonym budownictwem i przystosowaniem się do zmian klimatu.

Co ważne, inPZU Zielone Obligacje to pierwszy polski fundusz niebędący master-feederem (czyli opakowaniem dla zagranicznego funduszu) zgodny z art. 9 SFDR. W rozumieniu unijnego rozporządzenia jest to tzw. fundusz ciemnozielony. Oznacza to, że ma on na celu zrównoważone inwestycje, tj. inwestuje w działalność gospodarczą przyczyniającą się do realizacji celu środowiskowego lub społecznego.

inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield dąży do odwzorowania indeksu MSCI EUR HY Corporate Bond Index. W skład indeksu wchodzą obligacje typu high yield (o wysokiej rentowności) emitowane przez przedsiębiorstwa z Europy (przeważający udział w strukturze) i USA, charakteryzujące się wyższą rentownością, ale i wyższym ryzykiem niewypłacalności. W indeksie przeważają papiery emitentów posiadających ratingi z grupy BB, tj. o wystarczającej zdolności do obsługi zobowiązań w przeciętnych lub sprzyjających warunkach gospodarczych.

inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej dąży do odwzorowania indeksu MSCI World IMI Sustainable Water Transition Net Total Return USD Index. W skład indeksu wchodzą spółki z rynków rozwiniętych, które przez swoje produkty i usługi (lub odpowiednie zarządzanie powiązanymi kwestiami) odgrywają ważną rolę w rozwiązywaniu problemu niedoboru wody na świecie – m.in. poprzez ograniczanie jej zużycia czy uzdatnianie w celu ponownego wykorzystania. Podmioty uwzględnione w indeksie są oceniane przez pryzmat ich potencjalnego wkładu w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jest to fundusz zgodny z art. 8 SFDR, tj. promujący aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie traktujący ich jako głównego celu inwestycyjnego.

inPZU Akcje Sektora Biotechnologii dąży do odwzorowania indeksu MSCI World Biotechnology 35/20 Capped Net Total Return Index. W skład indeksu wchodzą spółki zajmujące się odkrywaniem, rozwojem i komercjalizacją nowych leków. W odróżnieniu od firm farmaceutycznych spółki biotechnologiczne zwykle nie generują bieżących przychodów (kapitał pozyskują np. z emisji akcji, grantów i umów partneringowych), a ich działalność jest obarczona dużym ryzykiem. Jednocześnie oferują ponadprzeciętny potencjał w przypadku osiągnięcia badawczego i komercyjnego sukcesu.

inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych dąży do odwzorowania indeksu MSCI World IMI Space Exploration Net Total Return USD Index. W skład indeksu wchodzą spółki z rynków rozwiniętych powiązane z rozwojem m.in.: orbitalnych i suborbitalnych lotów kosmicznych, łączności satelitarnej, miejskiej mobilności powietrznej (systemu transportu lotniczego dla pasażerów i ładunków). Pod względem geograficznym w indeksie dominują spółki z USA.

inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa dąży do odwzorowania indeksu MSCI World IMI Cyber Security Net Total Return USD Index. W skład indeksu wchodzą spółki z rynków rozwiniętych zajmujące się rozwojem nowych produktów i usług skupiających się na zapewnianiu ochrony przed cyberatakami oraz szybkim reagowaniu na incydenty naruszenia cyberbezpieczeństwa. W indeksie dominują spółki z USA należące do sektora IT.

Podobnie jak pozostałe fundusze indeksowe inPZU, także nowe strategie stosują zabezpieczenie ryzyka walutowego (hedging). Dzięki temu zmiany kursowe nie wpływają na końcowy wynik inwestycji. To ułatwia precyzyjne budowanie ekspozycji na konkretne rynki i ich segmenty.

Do rozpoczęcia inwestowania w inPZU wystarczy 100 zł, a opłata za zarządzanie funduszami indeksowymi (niezależnie od strategii) wynosi 0,5%. Do dyspozycji inwestorów są również gotowe portfele modelowe oparte na strategiach pasywnych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.