Skip to main content

Fundusze indeksowe

Obecnie w Polsce funkcjonują 34 (sub)fundusze o charakterze indeksowym, których celem inwestycyjnym jest odzwierciedlanie wyników (stóp zwrotu) indeksów rynku akcji (w tym indeksów pochodnych), indeksów rynku obligacji, indeksów rynku pieniężnego, cen surowców oraz benchmarków złożonych z różnych indeksów i/lub stóp procentowych na rynku międzybankowym.

Są to (w kolejności alfabetycznej):

 • Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (subfundusz wchodzący w skład Goldman Sachs FIO) zarządzany przez Goldman Sachs TFI – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG-ESG
 • Goldman Sachs Indeks Obligacji (subfundusz wchodzący w skład Goldman Sachs FIO) zarządzany przez Goldman Sachs TFI – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP)
 • inPZU Akcje CEEplus (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu CEEplus
 • inPZU Akcje Polskie (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu benchmarku złożonego z indeksów WIG20 TR (70%) i mWIG40 TR (30%)
 • inPZU Akcje Amerykańskie (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI USA
 • inPZU Akcje Europejskie (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI Europe
 • inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI World
 • inPZU Akcje Rynków Wschodzących (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI Emerging Markets
 • inPZU Akcje Rynku Surowców (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI World Commodity Producers
 • inPZU Akcje Rynku Złota (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI ACWI Select Gold Miners IMI
 • inPZU Akcje Sektora Biotechnologii (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI World Biotechnology 35/20 Capped Net Total Return
 • inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa
 • (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI World IMI Cyber Security Net Total Return USD
 • inPZU Akcje Sektora Informatycznego (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI World Information Technology
 • inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI World Real Estate
 • inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI World IMI Space Exploration Net Total Return USD
 • inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI Global Alternative Energy
 • inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI World IMI Sustainable Water Transition Net Total Return USD
 • inPZU Inwestycji Ostrożnych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę procentową lokat na polskim rynku międzybankowym WIBID 1M
 • inPZU Obligacje Inflacyjne (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked All Maturities
 • inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI EUR HY Corporate Bond
 • inPZU Obligacje Polskie (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP)
 • inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu JPMorgan GBI Global
 • inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu JPMorgan EMBI Global Diversified
 • inPZU Zielone Obligacje (subfundusz wchodzący w skład inPZU SFIO) zarządzany przez TFI PZU – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Bloomberg MSCI Euro Green Bond
 • PKO Akcji Rynków Wschodzących (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI Emerging Markets
 • PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu S&P 500
 • PKO Akcji Rynku Japońskiego (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Nikkei 225
 • PKO Akcji Rynku Polskiego (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI – odwzorowuje stopę zwrotu benchmarku złożonego z indeksów WIG20 (75%) i mWIG40 (25%)
 • PKO Akcji Strefy Euro (subfundusz wchodzący w skład PKO Parasolowy FIO) zarządzany przez PKO TFI – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Euro Stoxx 50 EUR
 • QUERCUS Gold (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI – odwzorowuje zmiany cen na rynku złota inwestycyjnego poprzez inwestowanie w kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX
 • QUERCUS lev (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20lev
 • QUERCUS short (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu WIG20short
 • QUERCUS Silver (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI – odwzorowuje zmiany cen na rynku srebra inwestycyjnego poprzez inwestowanie w kontrakty terminowe na srebro notowane na rynku COMEX
 • QUERCUS Tech lev (subfundusz wchodzący w skład Quercus Parasolowy SFIO) zarządzany przez Quercus TFI – odwzorowuje stopę zwrotu indeksu Nasdaq-100 z efektem dwukrotnej dźwigni