Skip to main content

Stan obecny

W końcu 2021 roku w Polsce funkcjonowało 30 funduszy indeksowych zarządzanych przez 6 towarzystw funduszy inwestycyjnych. Największy udział w rynku funduszy indeksowych posiadają: NN Investment Partners TFI (40,0%), PKO TFI (24,2%) i TFI PZU (23,5%).

Łączne aktywa funduszy indeksowych w końcu 2021 roku wynosiły 4,04 mld zł. Najliczniej reprezentowane są fundusze akcji zagranicznych (14), fundusze akcji polskich (4) oraz fundusze akcji polskich – odwrotne (short) i lewarowane (4). Największymi aktywami zarządzały fundusze fundusze akcji polskich (1,78 mld zł) i fundusze akcji zagranicznych (1,10 mld zł).

Największymi funduszami indeksowymi w końcu 2021 roku były: NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania zarządzany przez NN Investment Partners TFI (1,55 mld zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego zarządzany przez PKO TFI (0,55 mld zł) oraz inPZU Inwestycji Ostrożnych zarządzany przez TFI PZU (0,26 mld zł).