Skip to main content

Stan obecny

W końcu 2019 roku w Polsce funkcjonowało 26 funduszy indeksowych zarządzanych przez 8 towarzystw funduszy inwestycyjnych. Najliczniej reprezentowane są fundusze akcji zagranicznych (10), fundusze akcji polskich (5) oraz fundusze akcji polskich – odwrotne (short) i lewarowane (5). Najmniej funduszy indeksowych działa w kategorii funduszy polskich papierów dłużnych (2), zagranicznych papierów dłużnych (2), funduszy polskich pieniężnych (1) i funduszy surowcowych (1).

Łączne aktywa funduszy indeksowych w końcu 2019 roku wynosiły 3115,1 mld zł. Największymi aktywami zarządzały fundusze fundusze akcji polskich (1721 mln zł) i fundusze akcji zagranicznych (611 mln zł). Największym funduszem indeksowym w końcu 2019 roku był NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania zarządzany przez NN Investment Partners TFI (1509 mln zł).