Skip to main content

Informacje prawne

  • Pełna nazwa funduszu: Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: AgioFunds TFI
  • Forma prawna – fundusz inwestycyjny zamknięty – fundusz portfelowy – utworzony w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Data rejestracji funduszu: 6.05.2021 r. (RFi 1690)
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B przez GPW w Warszawie (dotyczy funduszu Beta ETF WIGtech, który został przekształcony w Beta ETF Obligacji 6M) – 2.06.2021 r.
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B (dotyczy funduszu Beta ETF WIGtech, który został przekształcony w Beta ETF Obligacji 6M) – 7.06.2021 r.
  • Depozytariusz: mBank

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.