Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Polsce – sierpień 2020 r.

Sierpień był pierwszym miesiącem od blisko pół roku (dokładnie – od marca), w którym obniżyła się wartość aktywów funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, wartość aktywów netto (WAN) 24 funduszy należących do tej kategorii zmniejszyła się o 23,2 mln zł (0,8%) do 2986 mln zł. W pierwszych ośmiu miesiącach 2020 roku aktywa krajowych funduszy indeksowych zmalały o 129,6 mln zł (4,2%), podczas gdy w tym samym okresie 2019 roku wzrosły o 649,3 mln zł (77,2%).

W minionym miesiącu wzrosły aktywa 15 funduszy indeksowych. Największy wartościowo wzrost WAN stał się udziałem funduszy Ipopema Short Equity (o 32,7 mln zł), NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (o 26,2 mln zł) i PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (o 20,1 mln zł). Wśród 9 funduszy, które odnotowały spadek WAN, zdecydowanie największy dotknął fundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych – jego aktywa zmalały aż o 88,1 mln zł, czyli 37,4% (jeszcze miesiąc temu był to drugi największy fundusz indeksowy). To zadziwiające wydarzenie biorąc pod uwagę fakt, iż na początku sierpnia zarządzające tym funduszem TFI PZU ogłosiło, że okresowo rezygnuje z pobierania od klientów opłaty za zarządzanie. Znaczący spadek WAN stał się także udziałem funduszu inPZU Akcji Rynków Rozwiniętych (o 33,3 mln zł). W końcu sierpnia największymi aktywami wśród funduszy indeksowych zarządzały NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (1304,4 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (241,4 mln zł), inPZU Obligacje Polskie (191,7 mln zł) i inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (159,8 mln zł).

W sierpniu zwiększyła się wartość środków finansowych w przypadku pięciu kategorii funduszy indeksowych. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy lewarowanych i odwrotnych (o 38,1 mln zł) oraz funduszy akcji polskich (o 19,4 mln zł). Wśród dwóch grup funduszy, które zanotowały spadek WAN, najbardziej zniżkowały aktywa funduszy dłużnych krótkoterminowych (o 88,1 mln zł). Największymi aktywami, stanowiącymi niemal 50 proc. aktywów funduszy indeksowych ogółem (48,7%), dysponują fundusze indeksowe akcji polskich (1452,9 mln zł).

Pod względem podmiotowym, największymi aktywami zarządzają fundusze indeksowe NN TFI (1376,0 mln zł), TFI PZU (728,8 mln zł) oraz PKO TFI (493,7 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.