Skip to main content

Co każdy uczestnik funduszu indeksowego powinien wiedzieć o indeksach?

Inwestowanie w instrumenty indeksowe, w tym także tytuły uczestnictwa funduszy indeksowych, wymaga od inwestora dobrej znajomości zarówno indeksów jako takich i ich rodzajów, jak też tego konkretnego indeksu, którego wyniki inwestycyjne stara się jak najdokładniej naśladować określony produkt finansowy.

Poniższe opracowanie, drugie z cyklu analiz dotyczących transparentności krajowych funduszy indeksowych, wskazuje na obowiązki, jakie mają w tym względzie TFI, standardy jakie w tym zakresie występują na rynkach zagranicznych, przede wszystkim jednak zawiera szczegółowy przegląd wybranych rozwiązań stosowanych w kartach produktów i na stronach internetowych akcyjnych i dłużnych funduszy indeksowych w Polsce. Znalazły się w nim także propozycje zmian, jakie należałoby wprowadzić w tym obszarze, aby uczestnicy funduszy zyskali więcej informacji na temat odwzorowywanych indeksów, a tym samym mogli bardziej świadomie podejmować decyzje inwestycyjne.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.