Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – marzec 2024 r.

Marzec był kolejnym dobrym miesiącem dla rynku funduszy indeksowych w Polsce. Aktywa netto tych podmiotów zwiększyły się o 115 mln zł osiągając kolejny rekordowy w dotychczasowej historii poziom, natomiast napływ netto kapitału drugi miesiąc z rzędu okazał się dodatni.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w marcu WAN 35 funduszy indeksowych (dane publikowane przez IZFiA obejmują także fundusz Ipopema m-Indeks, którego likwidacja rozpoczęła się w końcu 2023 r.) zwiększyła się o 115,3 mln zł (2,8%) do 4235,8 mln zł. To najwyższa w historii wartość aktywów netto funduszy indeksowych. W pierwszym kwartale 2024 r. aktywa netto tej grupy funduszy zwiększyły się o 252,4 mln zł (+6,3%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wzrosły o 90,5 mln zł (+2,9%).

W marcu 2024 r. zwiększyły się aktywa netto aż 31 funduszy indeksowych. W największym stopniu wzrosły aktywa funduszy PKO Akcji Rynku Japońskiego (+32,3 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+15,8 mln zł), PKO Akcji Rynku Polskiego (+12,9 mln zł) i PKO Akcji Strefy Euro (+12,2 mln zł). Spadku aktywów doświadczyły jedynie fundusze inPZU Inwestycji Ostrożnych (-9,1 mln zł), Quercus Gold (-7,9 mln zł) i inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa (-0,5 mln zł).

Pięć kategorii funduszy indeksowych zanotowało w minionym miesiącu wzrost WAN. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy akcji zagranicznych (+87,8 mln zł) oraz funduszy akcji polskich (+23,1 mln zł). Spadek aktywów miał miejsce w przypadku funduszy surowcowych (-5,7 mln zł) i funduszy dłużnych krótkoterminowych (-9,1 mln zł).

Trzy towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi zanotowały w ubiegłym miesiącu wzrost wartości ich aktywów. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy zarządzanych przez PKO TFI (+75,9 mln zł). Niewielki spadek aktywów zanotowały jedynie fundusze indeksowe zarządzane przez Quercus TFI (-1,0 mln zł).

Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie publikowanych przez TFI danych o sprzedaży 34 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i Goldman Sachs TFI), saldo nabyć i umorzeń wyniosło w marcu +35,3 mln zł. To nieco gorszy wynik od lutowego (+48,9 mln zł), ale wciąż jeden z najlepszych w ostatnich kilkunastu miesiącach. W ostatnich 12 miesiącach skumulowane saldo wyniosło +82,2 mln zł.

Zdecydowana większość funduszy indeksowych (26) zanotowała w marcu miesiącu dodatni bilans sprzedaży. Najwięcej nowego kapitału netto trafiło do funduszy PKO Akcji Rynku Japońskiego (+28,3 mln zł), PKO Akcji Rynku Polskiego (+12,0 mln zł), inPZU Obligacje Polskie (+8,4 mln zł) i PKO Akcji Strefy Euro (+7,6 mln zł).

W ośmiu funduszach indeksowych saldo nabyć i umorzeń było ujemne – największych odpływów kapitału doświadczyły fundusze Quercus Gold (-17,4 mln zł), Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-11,1 mln zł) i inPZU Inwestycji Ostrożnych (-10,1 mln zł).

Najlepszy dodatni bilans sprzedaży zanotowały w ubiegłym miesiącu fundusze akcji zagranicznych (+47,4 mln zł) i fundusze dłużne długoterminowe rynku polskiego (+9,1 mln zł), natomiast najgorsze saldo nabyć i umorzeń stało się udziałem funduszy surowcowych (-20,3 mln zł). W ujęciu podmiotowym tylko dwa towarzystwa – PKO TFI i TFI PZU – zanotowały przewagę nabyć nad umorzeniami – odpowiednio +48,5 mln zł i +12,1 mln zł. Goldman Sachs TFI i Quercus TFI znalazły się na minusie – z ich funduszy indeksowych wycofano netto (odpowiednio) 10,4 mln zł i 14,9 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.