Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – luty 2024 r.

Miniony miesiąc okazał się bardzo udany dla rynku funduszy indeksowych w Polsce. Ich aktywa netto na koniec lutego wzrosły do rekordowego poziomu 4,12 mld zł, zaś napływ netto kapitału – po dwóch miesiącach sporych odpływów – okazał się dodatni.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w grudniu WAN 35 funduszy indeksowych (dane publikowane przez IZFiA obejmują także fundusz Ipopema m-Indeks, którego likwidacja rozpoczęła się w końcu 2023 r.) zwiększyła się o 227,3 mln zł (5,8%) do 4120,6 mln zł. To najwyższa wartość aktywów netto w historii naszego rynku – poprzedni rekord wynosił 4041,8 mln zł i został ustanowiony ponad dwa lata temu (w grudniu 2021 r.). W pierwszych dwóch miesiącach 2024 r. aktywa netto funduszy indeksowych zwiększyły się o 137,1 mln zł (+3,4%), podczas gdy w tym samym okresie 2023 roku wzrosły o 94,4 mln zł (+3,0%).

W lutym zwiększyły się aktywa netto 23 funduszy indeksowych. W największym stopniu wzrosły aktywa funduszy Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (+96,9 mln zł), PKO Akcji Rynku Japońskiego (+23,8 mln zł), inPZU Inwestycji Ostrożnych (+23,1 mln zł), PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (+22,6 mln zł) i PKO Akcji Rynku Polskiego (+20,3 mln zł). Spośród 11 funduszy, których aktywa spadły, największe straty poniosły Quercus Gold (-6,5 mln zł) i Quercus short (-2,8 mln zł).

Sześć kategorii funduszy indeksowych zanotowało w lutym 2024 r. wzrost WAN. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy akcji polskich (+123,0 mln zł) oraz funduszy akcji zagranicznych (+70,8 mln zł). Spadek aktywów miał miejsce jedynie w przypadku funduszy surowcowych (-3,8 mln zł).

Wszystkie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi zanotowały w ubiegłym miesiącu wzrost wartości ich aktywów. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy zarządzanych przez Goldman Sachs TFI (+96,9 mln zł) i PKO TFI (+73,7 mln zł).

Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie publikowanych przez TFI danych o sprzedaży 34 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i Goldman Sachs TFI), saldo nabyć i umorzeń wyniosło w minionym miesiącu +48,9 mln zł. To najlepszy wynik od października 2023 roku. W ostatnich 12 miesiącach skumulowane saldo wyniosło +45,9 mln zł.

Większość funduszy indeksowych (20) zanotowało w lutym miesiącu dodatni bilans sprzedaży. Najwięcej nowego kapitału netto trafiło do funduszy inPZU Inwestycji Ostrożnych (+21,6 mln zł), PKO Akcji Rynku Japońskiego (+18,5 mln zł) i PKO Akcji Rynku Polskiego (+12,8 mln zł). W 14 funduszach indeksowych saldo nabyć i umorzeń było ujemne – największe odpływy kapitału zanotowały fundusze Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-8,8 mln zł) i Quercus Gold (-6,0 mln zł).

Najlepszy dodatni bilans sprzedaży zanotowały w ubiegłym miesiącu fundusze akcji zagranicznych (+22,9 mln zł) i fundusze dłużne krótkoterminowe (+21,6 mln zł), natomiast najgorsze saldo nabyć i umorzeń stało się natomiast udziałem funduszy surowcowych (-2,3 mln zł). W ujęciu podmiotowym tylko TFI PZU i PKO TFI zanotowały przewagę nabyć nad umorzeniami – odpowiednio +28,9 mln zł i +30,2 mln zł. Goldman Sachs TFI i Quercus TFI znalazły się na minusie – z ich funduszy indeksowych wycofano netto (odpowiednio) 8,7 mln zł i 1,5 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.