Skip to main content

Aktywa funduszy ETF w Polsce – kwiecień 2024 r.

W kwietniu 2024 r., po raz pierwszy od września 2023 roku, wartość aktywów netto (WAN) dziewięciu ETF-ów, dla których GPW w Warszawie jest pierwszym miejscem notowań (primary listing), tj. funduszy Beta ETF, obniżyła się. Był to jednak niewielki spadek – o 8,4 mln zł (1,25%) do 666,8 mln zł. Minimalny wzrost WAN zanotowały jedynie dłużne ETF-y odwzorowujące krajowe indeksy obligacji (o 68,2 tys. zł (0,1%)), natomiast w przypadku pozostałych kategorii odnotowaliśmy niższe aktywa niż miesiąc wcześniej. Największy spadek aktywów netto stał się udziałem funduszy typu short i lev – o 4,8 mln zł (5,0%). W pierwszych czterech miesiącach 2024 roku aktywa ETF-ów ogółem zwiększyły się o 69,4 mln zł (11,6%), podczas gdy w tym samym okresie 2023 roku wzrosły o 67,6 mln zł (15,9%).

Spośród dziewięciu ETF-ów spadek aktywów netto w kwietniu odnotowało sześć. Najbardziej zmalały aktywa funduszy Beta ETF WIG20lev (o 12,2 mln zł), a najbardziej wzrosły aktywa funduszu Beta ETF WIG20short – o 7,4 mln zł.

Zmiany wartości aktywów netto funduszy ETF w Polsce w ostatnich 12 miesiącach prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.