Skip to main content

Styczeń 2022 r.

Napływ/odpływ netto kapitału do amerykańskich instrumentów typu ETP (w tym do ETF-ów) powiązanych z inflacją (w mld USD) i stopa inflacji (w %) w USA w latach 2016-2021.

Źródło: G. P. Chaudhuri, iShares 2022 outlook and ETF investment guide -Living with inflation, 13.12.2021

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.