Skip to main content

Rekordowy odsetek inwestorów giełdowych deklaruje inwestowanie w ETF-y

W ubiegłorocznym badaniu „Ogólnopolskie Badanie Inwestorów” (OBI) przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przy współpracy z PBS (17. edycja), którego wyniki ogłoszono podczas Forum Finansów i Inwestycji w Warszawie, wzięło udział 2614 inwestorów. Wśród zaprezentowanych informacji tradycyjnie już znalazło się zestawienie instrumentów finansowych lub klas aktywów, w które inwestują krajowi inwestorzy. Według deklaracji ankietowanych w tytuły uczestnictwa funduszy ETF inwestowało w ubiegłym roku 17,0% osób. Tym samym ETF-y okazały się bardziej popularne od instrumentów pochodnych, akcji spółek zagranicznych, nieruchomości i kryptowalut, a tylko nieznacznie mniej popularne od walut obcych i obligacji. Z pewnością do tak dobrego rezultatu przyczyniło się pojawienie funduszy Beta ETF na warszawskim parkiecie.

Ubiegłoroczny wynik jest rekordowy biorąc pod uwagę wyniki OBI z ostatnich dziewięciu lat, kiedy można było wskazać w ankiecie ETF-y jako przedmiot inwestycji. Dotychczas największą popularnością wśród inwestorów giełdowych instrumenty te cieszyły się w 2018 roku (8,9%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.