Skip to main content

Zmiana nazwy funduszu PKO Akcji Rynku Europejskiego

W dniu 29 września 2023 r. nastąpiła zmiana nazwy funduszu indeksowego PKO Akcji Rynku Europejskiego zarządzanego przez PKO TFI. Fundusz nosi obecnie nazwę PKO Akcji Strefy Euro. Jego polityka inwestycyjna pozostaje bez zmian – nadal dąży on do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Euro Stoxx 50 EUR, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu.

Według danych z karty funduszu (dane na koniec sierpnia br.) w portfelu funduszu znajdowały się tytuły uczestnictwa pięciu funduszy ETF replikujących indeks Euro Stoxx 50: DBX EURO STOXX 50 1C, ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF, ISHARES EURO STOXX50 UCITS D ETF, ISHARES EURO STOXX 50 i LYXOR ETF CORE EURO STOXX 50 ACC. Aktywa netto funduszu w końcu sierpnia 2023 r. wynosiły 103,23 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.