Skip to main content

Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej dwóch funduszy indeksowych PZU

W dniu 9 grudnia 2021 r. weszło w życie szereg zmian w statucie i prospekcie informacyjnym funduszu inPZU SFIO zarządzanego przez TFI PZU. Wśród nich znalazły się także zasadnicze zmiany dotyczące dwóch subfunduszy o charakterze indeksowym – inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących oraz inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek. Najważniejsze z nich dotyczą nazw obu funduszy oraz naśladowanych przez nie indeksów.

Subfundusz inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących nosi obecnie nazwę inPZU Akcje Rynków Wschodzących. Jest nadal funduszem indeksowym, jednak dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index. Dopuszcza jednocześnie nieznaczne odchylenie składu portfela od składu ww. indeksu w celu zwiększenia atrakcyjności stopy zwrotu. Indeks MSCI Emerging Markets skupia akcje 1421 spółek o dużej i średniej kapitalizacji z 27 państw: Argentyny, Brazylii, Chile, Chin, Kolumbii, Czech, Egiptu, Grecji, Węgier, Indii, Indonezji, Korei Południowej, Kuwejtu, Malezji, Meksyku, Pakistanu, Peru, Filipin, Polski, Kataru, Rosji, Arabii Saudyjskiej, RPA, Tajwanu, Tajlandii, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Indeks pokrywa ok. 85% kapitalizacji rynku akcji (skorygowanej o liczbę akcji w wolnym obrocie) każdego z wymienionych państw. Zdecydowanie największy udział w indeksie mają firmy z czterech krajów: Chin (34,0%), Tajwanu (15,6%), Korei Południowej (12,2%) i Indii (12,1%); łącznie stanowią one blisko 75% kapitalizacji indeksu. Pod względem sektorowym najważniejszymi branżami są technologie informacyjne (21,8%), finanse (19,5%), dobra konsumpcyjne wyższego rzędu (14,6%) oraz usługi komunikacyjne (10,8%). Największe wagi w indeksie posiadają: Taiwan Semiconductor Manufacturing (6,93%), Tencent Holdings (4,45%), Samsung Electronics (3,76%) oraz Alibaba Group (3,25%) (wszystkie dane na koniec listopada 2021 r.).

Subfundusz inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółekprzekształcił się w inPZU Akcje Amerykańskie. Dąży obecnie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI USA Net Total Return USD Index. Dopuszcza jednocześnie nieznaczne odchylenie składu portfela od składu ww. indeksu w celu zwiększenia atrakcyjności stopy zwrotu. Portfel indeksu MSCI USA obejmie akcje 624 amerykańskich spółek o dużej i średniej kapitalizacji. Indeks pokrywa ok. 85% kapitalizacji tamtejszego rynku akcji (skorygowanej o liczbę akcji w wolnym obrocie). Pod względem sektorowym najważniejszymi branżami są technologie informacyjne (30,2%), dobra konsumpcyjne wyższego rzędu (13,0%),  opieka zdrowotna (12,7%), finanse (10,7%) oraz usługi komunikacyjne (10,3%). Największe udziały w portfelu indeksu posiadają: Apple (6,66%), Microsoft (5,71%), Alphabet A i C (4,06%), Amazon.com (3,84%) i Tesla (2,26%).  (wszystkie dane na koniec listopada 2021 r.).

Oba podmioty nie zyskały jak dotąd znaczącej popularności. Według danych IZFiA z końca listopada 2021 r. fundusz posiadający ekspozycję na rynki wschodzące zarządzał środkami o wartości 32,1 mln zł, a aktywa funduszu inwestującego na rynku amerykańskim sięgały 43,3 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.