Skip to main content

Zmiany w ofercie funduszy indeksowych PZU

9 listopada 2019 r. weszły w życie zmiany statutu funduszu inPZU SFIO, które zmieniły nazwy i politykę inwestycyjną trzech subfunduszy wchodzących w skład tego funduszu parasolowego.

Subfundusz inPZU Dłużny Aktywny, który został utworzony w dniu 29 października 2019 r., zmienił nazwę na inPZU Akcje CEEplus.

Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych Aktywny, który został utworzony w dniu 29 października 2019 r., zmienił nazwę na inPZU Goldman Sachs ActveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek.

Subfundusz inPZU Akcje Rynków Wschodzących, który został utworzony w dniu 29 października 2019 r. zmienił nazwę na inPZU Goldman Sachs ActveBeta® Akcje Rynków Wschodzących.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.