Skip to main content

Aktywa i napływ netto kapitału do funduszy indeksowych w Polsce – grudzień 2023 r.

W mieszanych nastrojach zakończył się rok 2023 na rynku funduszy indeksowych w Polsce. Co prawda ich aktywa netto wzrosły znacząco trzeci miesiąc z rzędu i zbliżyły się do 4 miliardów złotych, ale było to rezultatem wzrostu wycen papierów wartościowych znajdujących się w ich portfelach. Inwestorzy bowiem wycofali z nich netto ponad 31 mln zł, co było najgorszym wynikiem od ponad roku.

Według naszych obliczeń, na podstawie danych o aktywach funduszy inwestycyjnych w Polsce publikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w grudniu WAN 35 funduszy indeksowych (dane publikowane przez IZFiA obejmują także fundusz Ipopema m-Indeks, którego likwidacja rozpoczęła się w minionym miesiącu) zwiększyła się o 134,7 mln zł (3,5%) do 3983,4 mln zł. To najwyższa wartość aktywów netto od grudnia 2021 r., kiedy odnotowano ich rekordowy jak dotąd poziom (4041,8 mln zł). W całym 2023 roku aktywa netto funduszy indeksowych zwiększyły się o 875,1 mln zł (+28,2%), podczas gdy w 2022 roku zmalały o 933,5 mln zł (-23,1%).

W grudniu zwiększyły się aktywa netto 28 funduszy indeksowych. W największym stopniu wzrosły aktywa funduszy Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (+75,7 mln zł), PKO Akcji Rynku Polskiego (+15,0 mln zł) i inPZU Inwestycji Ostrożnych (+11,7 mln zł). Spośród siedmiu funduszy, których aktywa spadły, największe straty poniosły Quercus Silver (-5,5 mln zł), PKO Akcji Rynku Japońskiego (-3,3 mln zł) i inPZU Akcje Polskie (-2,7 mln zł)

Sześć kategorii funduszy indeksowych zanotowało w grudniu 2023 r. wzrost WAN. Najbardziej wzrosły aktywa funduszy akcji polskich (+86,0 mln zł) oraz funduszy akcji zagranicznych (+23,0 mln zł). Spadek aktywów miał miejsce jedynie w przypadku funduszy towarowych (-4,6 mln zł).

Trzy towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszami indeksowymi zanotowały w ubiegłym miesiącu wzrost wartości ich aktywów. Najbardziej zwiększyły się aktywa funduszy Goldman Sachs TFI (+77,2 mln zł) i TFI PZU (+47,5 mln zł). Nieznacznie zmniejszyły się aktywa funduszy indeksowych Quercusa i Ipopemy (1-2 mln zł).

Według naszych obliczeń, dokonanych na podstawie publikowanych przez TFI danych o sprzedaży 34 funduszy indeksowych (zarządzanych przez Quercus TFI, PKO TFI, TFI PZU i Goldman Sachs TFI), saldo nabyć i umorzeń wyniosło w grudniu -31,1 mln zł. To dziewiąty miesiąc w 2023 roku, kiedy saldo to okazało się ujemne. Całe ubiegłoroczne saldo sprzedaży było jednak dodatnie i wyniosło +47,1 mln zł.

Co ciekawe, większość funduszy indeksowych – bo aż 21 – zanotowało w minionym miesiącu dodatni bilans sprzedaży, napływy były jednak stosukowo niewielkie. Najwięcej nowego kapitału netto trafiło do funduszy inPZU Inwestycji Ostrożnych (+10,8 mln zł) i PKO Akcji Rynku Polskiego (+7,6 mln zł). W 13 funduszach indeksowych saldo nabyć i umorzeń było ujemne – największe odpływy kapitału zanotowały fundusze PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (-21,7 mln zł), Quercus lev (-10,9 mln zł), inPZU Akcje Polskie (-8,1 mln zł) i Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (-7,7 mln zł).

Najlepszy dodatni bilans sprzedaży zanotowały w grudniu 2023 r. fundusze dłużne krótkoterminowe (+10,8 mln zł), natomiast najgorsze saldo nabyć i umorzeń stało się natomiast udziałem funduszy akcji polskich (-20,6 mln zł) i funduszy lewarowanych i odwrotnych (-13,4 mln zł). W ujęciu podmiotowym tylko TFI PZU zanotowało przewagę nabyć nad umorzeniami (+12,7 mln zł). Pozostałe towarzystwa znalazły się na minusie – najwięcej kapitału netto odpłynęło z funduszy indeksowych zarządzanych przez PKO TFI (-20,9 mln zł) i Quercus TFI (-16,1 mln zł).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.