Skip to main content

Historyczna zmiana warty na rynku funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych

Po ponad 47 latach po uruchomieniu pierwszego funduszu indeksowego i blisko 31 lat od utworzenia pierwszego pasywnego funduszu ETF w Stanach Zjednoczonych, fundusze mające na celu odwzorowywanie wyników inwestycyjnych indeksów (popularnie określane jako fundusze pasywne) w Stanach Zjednoczonych zgromadziły wyższe aktywa od funduszy aktywnie zarządzanych – zarówno tradycyjnych (mutual funds), jak też funduszy ETF (active ETFs). Tym samym oczekiwana zmiana warty na amerykańskim rynku funduszy inwestycyjnych – o której pisałem blisko rok temu (https://etf.com.pl/analizy-i-komentarze/wkrotce-zmiana-warty-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych/) – stała się faktem.

Według danych spółki Morningstar, w końcu 2023 roku wartość aktywów funduszy pasywnych w USA wyniosła 13,3 bln USD, natomiast aktywa funduszy aktywnych były warte 13,2 bln USD (por. poniższy wykres). Do tych pierwszych napłynęło w ubiegłym roku netto ok. 529 mld USD nowego kapitału, natomiast z tych drugich wycofano netto ok. 450 mld USD.

Analiza historycznych napływów netto środków finansowych do różnych kategorii funduszy w USA w latach 2003-2023 (por. poniższy wykres) pokazuje, że pierwszą grupą funduszy, w przypadku której napływ netto kapitału do funduszy pasywnych przewyższył napływ netto kapitału (w ujęciu rocznym) były fundusze akcji inwestujące na rynku krajowym – stało się to już w 2005 roku i utrzymuje się (a z reguły nasila się) do dnia dzisiejszego. Drugą kategorią, która tego doświadczyła – począwszy od roku 2008 (z przerwą w roku 2013) – były fundusze akcji inwestujące na rynkach międzynarodowych. Trzecią kategorią, gdzie do funduszy pasywnych trafia netto więcej kapitału niż do funduszy aktywnych, były fundusze obligacji (nieprzerwanie od 2013 roku).

Ponieważ największe i najbardziej znaczące akcyjne fundusze pasywne inwestują na szerokim rynku, największe napływy kapitału netto trafiają do funduszy typu mieszanego (blend). Organiczna stopa wzrostu w ostatnich 5 latach wyniosła w ich przypadku 2,1%, a udział funduszy aktywnych w końcu 2023 r. wyniósł jedynie 23%. Z kolei fundusze inwestujące w spółki określane jako wartościowe (value) i wzrostowe (growth) skłaniają się ku aktywnie zarządzanym strategiom (udział funduszy aktywnych wynosi, odpowiednio, 64% i 76%), co predysponuje je do odpływu środków. Organiczna stopa wzrostu w ostatnich 5 latach była w obu kategoriach funduszy ujemna i wyniosła, odpowiednio, -4,3% i -2,9%.

Z amerykańskich funduszy akcji wycofano w 2023 r. z ok. 14 mld USD, przy czym do funduszy pasywnych trafiło netto 244 mld USD (w tym aż 193 mld USD do funduszy inwestujących w firmy o dużej kapitalizacji typu mieszanego (large blend)). W tym samym okresie fundusze aktywne odnotowały odpływ netto kapitału w wysokości 257 mld USD. W ubiegłym roku amerykańscy  inwestorzy wypłacali netto środki finansowe ze wszystkich dziewięciu kategorii funduszy akcji – najwięcej z funduszy inwestujących w akcje dużych spółek typu wzrostowego (large growth) – aż 91 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.