Skip to main content

Marzec 2024 r.

Wpływ obniżenia/podwyższenia opłat oraz zachowania inwestorów (uczestników funduszy ETF) na średni ważony wskaźnik kosztów (expense ratio) w amerykańskich funduszach ETF w latach 2016-2023 (w punktach bazowych)

Źródło: E. Boyde, Fee pressure intensifies in the US ETF market, Financial Times, 22.02.2024

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.