Skip to main content

Wartość aktywów funduszy ETF i instrumentów typu ETP indeksowanych do S&P 500 przekroczyła bilion dolarów

Według danych opublikowanych przez spółkę S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) w badaniu „Annual Survey of Indexed Assets” całkowita szacunkowa wartość aktywów zgromadzonych w funduszach ETF oraz w innych instrumentach finansowych typu ETP (exchange-traded products powiązanych z indeksem S&P 500 (wraz z jego licznymi odmianami) wyniosła w końcu 2021 roku 1343,5 mld USD. W ciągu roku aktywa te zwiększyły się aż o blisko 400 mld USD (396,8 mld USD), czyli o 41,9%, a w minionych dziesięciu latach wzrosły ponad dziewięciokrotnie (w 2011 roku wynosiły zaledwie 146,7 mld USD). Szacunkową wartość aktywów instrumentów typu ETP naśladujących wyniki indeksu S&P 500 w latach 2011-2021 przestawia poniższy wykres.

Łączna szacunkowa wartość aktywów funduszy ETF oraz instrumentów typu ETN i ETC odwzorowujących wyniki inwestycyjne głównych amerykańskich indeksów akcyjnych obliczanych przez S&P DJI (S&P 500, S&P MidCap 400, S&P SmallCap 600 oraz Dow Jones Industrial Average) wyniosła w końcu 2021 r. 1565,8 mld USD, co oznacza, że w ciągu roku zwiększyła się o 453,0 mld USD, czyli o 40,7%. Największe aktywa, poza indeksem S&P 500, są ulokowane w instrumentach finansowych powiązanych z indeksem średnich amerykańskich firm – S&P MidCap 400 (100,2 mld USD). Z kolei wartość aktywów zgromadzonych w ETF, ETN i ETC replikujących stopę zwrotu indeksu małych firm amerykańskich – S&P SmallCap 600 – wzrosła w ubiegłym roku o 36,6% do 87,0 mld USD. Najmniej popularnym indeksem spośród wymienionych jest najstarszy z nich, czyli Dow Jones Industrial Average. W instrumentach indeksowych naśladujących jego wyniki inwestycyjne ulokowanych było w końcu 2021 roku 35,1 mld USD – o 23,9% więcej niż rok wcześniej.

Łączna wartość aktywów funduszy ETF i instrumentów typu ETP indeksowanych do indeksów spółki S&P Dow Jones Indices wyniosła w końcu 2021 roku niemal trzy biliony dolarów (2948,2 mld USD), natomiast włączając do statystyk także inne instrumenty finansowe (non-ETP) wartość ta przekroczyła 10 bilionów dolarów (10109,8 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.