Skip to main content

Oszczędności inwestorów w USA związane z pasywnym inwestowaniem przekroczyły w ostatnich 26 latach 400 mld USD

Upowszechnienie się pasywnych funduszy inwestycyjnych obciążonych znacznie niższymi opłatami w porównaniu z funduszami aktywnie zarządzanymi przyczyniło się do ogromnych korzyści ich uczestników w Stanach Zjednoczonych. Według szacunków spółki S&P Dow Jones Indices – jednego z największych dostawców indeksów na świecie (w tym m.in. indeksów S&P 500 oraz Dow Jones Industrial Average) – w ostatnich 26 latach skumulowane oszczędności z tego tytułu w przypadku samych tylko funduszy akcyjnych wyniosły 403 mld USD! Wielkość oszczędności została obliczona jako iloczyn różnicy między średnimi wskaźnikami kosztów (expense ratios) aktywnych i indeksowych funduszy akcyjnych oraz całkowitej wartości aktywów funduszy indeksowanych do indeksów S&P 500, S&P 400 i S&P 600. Całkowitą wartość indeksowanych aktywów oraz szacowanych oszczędności w latach 1996-2021 przestawia poniższy wykres.

Powyższy szacunek zaniża łączne oszczędności z tytułu rozwoju pasywnego inwestowania, ponieważ obejmuje tylko indeksy z rodziny S&P Dow Jones Indices (a i to nie wszystkie). Ostatnie badanie „Annual Survey of Indexed Assets” opublikowane przez tę spółkę pokazało, iż w 2021 r. aktywa instrumentów finansowych śledzących indeks S&P 500 wzrosły o 30% do 7,1 bln USD w grudniu 2021 r. Poniższy wykres pokazuje, że od 1995 r. tempo wzrostu tych aktywów (skumulowana roczna stopa zwrotu (CAGR) wyniosła 11,1%) znacząco przewyższyło tempo wzrostu wynikające z zysków kapitałowych (capital gains) (CAGR wyniosła 8,2%), co wskazuje na znaczny wzrost napływu kapitału. Szacunkową wartość aktywów indeksowanych do indeksu S&P 500 w latach 1995-2021 oraz notowania indeksu S&P 500 (w wersji cenowej) przestawia poniższy wykres.

Aby przedstawić kontekst dotyczący wielkości rynku pasywnego inwestowania, poniższy wykres prezentuje relację aktywów indeksowanych do indeksu S&P 500 do kapitalizacji rynkowej tego indeksu (skorygowaną o akcje w wolnym obrocie) (free float) w latach 1996-2021. Odsetek ten od 2018 r. ustabilizował się na poziomie około 17%, co wskazuje, na potencjał rozwoju pasywnego inwestowania w USA.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.