Skip to main content

Wartość aktywów funduszy ETF i innych instrumentów typu ETP powiązanych z indeksem S&P 500 zbliża się do biliona dolarów

Według danych opublikowanych przez spółkę S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) w badaniu „Annual Survey of Indexed Assets” całkowita szacunkowa wartość aktywów zgromadzonych w funduszach ETF oraz w innych instrumentach finansowych typu ETP (exchange-traded products) – tj. w instrumentach dłużnych typu ETN (exchange-traded notes) oraz typu ETC (exchange-traded commodities) – powiązanych z flagowym indeksem tej firmy czyli S&P 500 (wraz z jego licznymi odmianami) wyniosła w końcu 2020 roku 946,7 mld USD. W ciągu roku aktywa te zwiększyły się aż o 130,5 mld USD, czyli o 16,0%, a w minionych dziesięciu latach wzrosły blisko pięcioipółkrotnie. Szacunkową wartość aktywów instrumentów typu ETP naśladujących wyniki indeksu S&P 500 w latach 2004-2020 przestawia poniższy wykres.

Łączna szacunkowa wartość aktywów funduszy ETF oraz instrumentów typu ETN i ETC odwzorowujących wyniki inwestycyjne głównych amerykańskich indeksów akcyjnych obliczanych przez S&P DJI (S&P 500, S&P MidCap 400, S&P SmallCap 600, indeksy szerokiego rynku (completion/total market indices), Completion Indices, Dow Jones Industrial Average oraz indeksy strategii (VIX i inne indeksy) wyniosła w końcu 2020 r. blisko 1,5 bln USD (1486,8 mld USD). W porównaniu z rokiem poprzednim (kiedy jednak nie uwzględniano w tej statystyce indeksów strategii) wartość tych aktywów wzrosła o 476,6 mld USD, czyli o 47,2%. Największe aktywa, poza indeksem S&P 500, są ulokowane w instrumentach finansowych powiązanych z indeksami strategii innymi niż indeks VIX (318,3 mld USD) oraz z indeksem średnich amerykańskich firm – S&P MidCap 400 (74,2 mld USD). W przypadku tego ostatniego indeksu wartość aktywów instrumentów typu ETP indeksowanych do niego w ostatnim roku nieco się jednak zmniejszyła (o 1,55 mld USD). Dość istotnie wzrosła natomiast wartość aktywów zgromadzonych w ETF, ETN i ETC replikujących stopę zwrotu indeksu małych firm amerykańskich – S&P SmallCap 600. Na koniec 2020 roku wynosiły one 63,6 mld USD i były o 9,68 mld USD (17,9%) wyższe niż w końcu 2019 roku.

Kolejne ponad pół biliona dolarów (520,3 mld USD) było ulokowanych w końcu 2020 roku w instrumentach typu ETP powiązanych z innymi indeksami obliczanymi przez S&P DJI. W tym gronie zdecydowanie wyróżniają się produkty indeksowe naśladujące wyniki amerykańskich indeksów sektorowych (248,5 mld USD). Relatywnie duże aktywa zgromadziły także instrumenty indeksowe odwzorowujące zagraniczne indeksy akcyjne (S&P Global BMI & Global Indices) (91,4 mld USD) oraz indeksy instrumentów o stałym dochodzie (46,8 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.