Skip to main content

Kolejny obligacyjny fundusz Pimco

Pimco – największa na świecie firma zarządzająca funduszami dłużnymi – uruchomiła Pimco Broad U.S. Treasury Index Fund. Fundusz ten naśladuje zachowanie obliczanego od końca 1996 r. The BofA Merrill Lynch Liquid US Treasury Index – niezarządzanego indeksu ilustrującego wyniki inwestycyjne trzech ostatnio wyemitowanych amerykańskich papierów skarbowych (wśród instrumentów dwuletnich, trzyletnich, pięcioletnich, siedmioletnich, dziesięcioletnich i trzydziestoletnich). Udział w portfelu każdej obligacji jest identyczny, stąd też duration portfela funduszu pozostawać będzie relatywnie stabilne. Obecnie w portfelu funduszu znajduje się 19 różnego rodzaju obligacji. Skład portfela jest rebalansowany co miesiąc. Fundusz ten daje inwestorom dostęp do papierów z całej krzywej rentowności umożliwiając realizację strategii drabiny (ladder strategy) przy użyciu jednego instrumentu finansowego. Jest to więc produkt dla tych, którzy chcą zdywersyfikować swoje inwestycje na amerykańskim rynku papierów skarbowych, bądź też dla tych, którzy nie są przekonani co do sposobu w jakim w przyszłości będzie zmieniała się rentowność tych instrumentów finansowych.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,15%. Fundusz notowany jest na NYSE Arca.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.