Skip to main content

Cztery nowe tematyczne ETF-y w ofercie BlackRock

BlackRock uzupełnił swoją dotychczasową ofertę tematycznych funduszy ETF funkcjonujących pod hasłem „Megatrend” o cztery nowe produkty. Zapewniają one unikatową ekspozycję głównie na innowacyjne spółki z sektorów technologicznego i opieki zdrowotnej. Fundusze są notowane na NYSE Arca.

Trzy z nich to aktywnie zarządzane, transparentne ETF-y działające pod marką BlackRock i zarządzane przez Fundamental Active Equity Portfolio Managers. Fundusze tego rodzaju nie naśladują wyników żadnego indeksu, natomiast – jako fundusze transparentne – codziennie ujawniają skład swoich portfeli inwestycyjnych (w odróżnieniu od tworzonych w ostatnim czasie nietransparentnych, aktywnie zarządzanych ETF-ów określanych często skrótem ANT (active non-transparent ETF)). Ich celem inwestycyjnym jest maksymalizacja dochodu z inwestycji, długoterminowy wzrost wartości kapitału lub osiągnięcie jak najwyższej całkowitej stopy zwrotu.

BlackRock Future Health ETF dąży do maksymalizacji całkowitej stopy zwrotu w wyniku inwestycji w innowacyjne i wschodzące firmy z sektora opieki zdrowotnej. Indeksem referencyjnym funduszu jest MSCI All Country World Index (ACWI). Głównym zarządzającym portfelem inwestycyjnym jest Erin Xie. W aktywach funduszu znajdują się walory ok. 140 spółek, głównie amerykańskich (ok. 70%). Wskaźnik kosztów funduszu (expense ratio) wynosi 0,85% w skali roku.

BlackRock Future Tech ETF stara się osiągnąć jak najwyższą całkowitą stopę zwrotu inwestując w firmy opracowujące innowacyjne i wschodzące technologie w sektorze technologicznym, które mogą kształtować globalną przyszłość gospodarki. Indeksem referencyjnym funduszu jest MSCI All Country World Index (ACWI). Głównym zarządzającym portfelem inwestycyjnym jest Tony Kim. W aktywach funduszu znajdują się walory ok. 100 spółek, głównie amerykańskich (ok. 60%) i chińskich (ok. 10%). Wskaźnik kosztów funduszu (expense ratio) wynosi 0,88% w skali roku.

BlackRock Future Innovators ETF dąży do długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w amerykańskie małe i średnie spółki z różnych sektorów o małej i średniej kapitalizacji. Indeksem referencyjnym funduszu jest Russell 2500 Growth. Głównym zarządzającym portfelem inwestycyjnym jest Phil Ruvinsky. W aktywach funduszu znajdują się walory ok. 60 spółek, głównie z takich branż jak technologie informacyjne i opieka zdrowotna. Wskaźnik kosztów funduszu (expense ratio) wynosi 0,80% w skali roku.

Czwartym funduszem uruchomionym przez BlackRock jest tradycyjny ETF odwzorowujący stopę zwrotu wybranego indeksu i działający pod marką iShares. Fundusz iShares Virtual Work and Life Multisector ETF ma na celu śledzenie indeksu NYSE FactSet Global Virtual Work and Life Index obejmującego spółki z rynków rozwiniętych i wschodzących, które dostarczają produkty, usługi i technologie umożliwiające ludziom pracę zdalną i wspierające coraz bardziej wirtualny styl życia. W portfelu funduszu znajduje się ok. 70 spółek, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych (ok. 60%) i Chin (ok. 15%). W ujęciu sektorowym dominują dwie branże: technologie informacyjne i komunikacja (ich łączny udział w aktywach wynosi około 80%). Wskaźnik kosztów funduszu (expense ratio) wynosi 0,47% w skali roku.

BlackRock wyróżnia pięć głównych megatrendów:

  • przełomowe technologie – przewiduje się, że do 2025 r. będzie ponad 75 miliardów urządzeń podłączonych do Internetu, w porównaniu z 30 miliardami obecnie;
  • zmiany demograficzne i społeczne – dłuższe życie i nowoczesny styl życia zmienią medycynę i nawyki konsumentów. Niektóre szacunki przewidują 45% wzrost liczby osób w wieku 60 lat lub starszych na całym świecie do 2030 r.;
  • szybka urbanizacja – masowa migracja do miast będzie wymagać nowych modeli biznesowych i infrastruktury. Szacuje się, że do 2050 r. dwie trzecie światowej populacji będzie mieszkać w miastach – to dwukrotnie więcej w ujęciu procentowym niż w 1950 r.;
  • zmiany klimatyczne i niedobór zasobów – przewiduje się, że do 2050 r. połowa światowej energii będzie pochodzić ze słońca i wiatru, w porównaniu z zaledwie 7% w 2015 r.;
  • wschodzące  globalne bogactwo – wzrost zamożności konsumentów będzie widoczny w szczególności w Azji i na rynkach wschodzących. Przewiduje się, że wschodzące gospodarki będą stanowić sześć z siedmiu największych gospodarek do 2050 r.

Według Armando Senry, szefa iShares na kontynencie amerykańskim, megatrendy napędzają światową transformację gospodarczą, społeczną i technologiczną, stwarzając ogromne możliwości inwestycyjne i zapotrzebowanie ze strony inwestorów. Spółka przewiduje, że kategoria megatrendów wzrośnie o 500% do 250 mld USD do 2024 roku. Warto także podkreślić, iż strategie inwestycyjne realizowane przez fundusze należące do tej kategorii wykraczają poza tradycyjne strategie oparte na klasyfikacji sektorowej, kapitalizacji rynkowej i geograficznej.

Obecnie w gronie ETF-ów funkcjonujących pod marką Megatrend znajduje się łącznie 17 funduszy. Oprócz czterech ww. są to także: iShares Global Infrastructure ETF, iShares Global Clean Energy ETF, iShares Emerging Markets Infrastructure ETF, iShares MSCI China ETF, iShares MSCI India ETF, iShares Exponential Technologies ETF, iShares MSCI China A ETF, iShares U.S. Infrastructure ETF, iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF, iShares Self-Driving EV and Tech ETF, iShares Cybersecurity and Tech ETF, iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF oraz U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.