Skip to main content

Zmiana nazw funduszy ETF Lyxora notowanych na warszawskiej giełdzie

Decyzją zarządu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV z 20 grudnia 2023 roku, z dniem 1 stycznia 2024 roku nastąpi zmiana nazw subfunduszy i klas tytułów uczestnictwa ww. funduszu. Ma to na celu odzwierciedlenie polityki Amundi związanej z rebrandingiem funduszy Lyxora po fuzji, jak miała miejsce 1 czerwca 2022 roku, kiedy to Lyxor International Asset Management i Lyxor Asset Management zostały połączone w Amundi Asset Management. Zmiany te dotyczyć będą kilkudziesięciu subfunduszy i polegać w szczególności (choć nie wyłącznie) na zastąpieniu słowa „Lyxor” określeniem „Amundi”. Zmiany nazw nie będą miały wpływu na cele i politykę inwestycyjną subfunduszy, poziom pobieranych kosztów, ani żadną inną ich cechę. Prospekt emisyjny i dokumenty zawierające kluczowe informacje (KII) subfunduszy zostaną udostępnione przez spółkę zarządzającą na żądanie lub będzie można je przeglądać na stronach internetowych www.amundi.com i www.amundietf.com.

Wśród subfunduszy, których nazwy ulegną zmianie od początku 2024 roku, będą m.in. dwa ETF-y, których tytuły uczestnictwa znajdują się w obrocie na GPW w Warszawie. Fundusz Lyxor S&P 500 UCITS ETF nosić będzie nazwę Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist, natomiast fundusz Lyxor DAX (DR) UCITS ETF zmieni nazwę na Amundi DAX III UCITS ETF Acc.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.