Skip to main content

Wypłata dywidendy rocznej funduszy ETF Lyxora nastąpi w listopadzie lub grudniu

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez spółkę Amundi Asset Management, która obecnie zarządza funduszami ETF przejętymi od Lyxora – w tym także notowanym na GPW w Warszawie funduszem Lyxor S&P 500 UCITS ETF – od bieżącego roku fundusze te będą wypłacały dywidendę raz w roku – w listopadzie lub grudniu. Zostało to uzasadnione chęcią ujednolicenia procesu wypłaty dywidendy dla ETF-ów Amundi i Lyxora.

Informacja o pierwszym dniu notowań bez prawa nabycia dywidendy (ex-date) i kwocie dywidendy zostaną, jak zwykle, określone i ogłoszone przed datą ex-date.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.