Skip to main content

Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (EUR) zarządzany przez Amundi Asset Management, operacja wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – będzie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego w poniższej tabeli.

Nazwa subfunduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (EUR)
ISIN LU0496786574
Waluta EUR
Wartość dywidendy przypadającej na jednostkę 0,46
Ostatni dzień nabycia jednostek z prawem do dywidendy 11 grudnia 2023 r.
Ex-date (pierwszy dzień notowań bez prawa do dywidendy)12 grudnia 2023 r.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 13 grudnia 2023 r.
Data wypłaty dywidendy 15 grudnia 2023 r.

Przypomnijmy, iż zgodnie z komunikatem opublikowanym przez spółkę Amundi Asset Management w lipcu bieżącego roku, od 2023 roku fundusz wypłaca dywidendę raz w roku – w grudniu. Zostało to uzasadnione chęcią ujednolicenia procesu wypłaty dywidendy dla ETF-ów Amundi i Lyxora (przejętych przez Amundi). Dotychczasowe wypłaty dywidendy przez fundusz w okresie, gdy jego tytuły uczestnictwa są notowane na GPW, prezentuje poniższy wykres.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.