Skip to main content

Lyxor S&P 500 UCITS ETF przejmie fundusz Lyxor MSCI North America UCITS ETF

W ramach porządkowania oferty produktowej po przejęciu funduszy ETF Lyxora, spółka Amundi poinformowała, że 10 lutego dojdzie do przejęcia przez fundusz Lyxor S&P 500 UCITS ETF funduszu Lyxor MSCI North America UCITS ETF. Zasady funkcjonowania funduszu, w tym replikowany indeks (S&P 500 Net Total Return), metoda replikacji (syntetyczna) oraz wysokość opłat bieżących (0,09%) nie ulegną zmianie.

Fundusz Lyxor S&P 500 UCITS ETF, obecnie zarządzany przez Amundi Asset Management, jest od 31 maja 2011 roku notowany na GPW w Warszawie. Był on – obok funduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF – pierwszym funduszem ETF notowanym na warszawskim parkiecie oferującym ekspozycję na zagraniczny rynek akcji. Obecnie fundusz zarządza aktywami o wartości niemal 7 mld EUR (6,93 mld EUR), a jego tytuły uczestnictwa są notowane na giełdach w Paryżu, Frankfurcie, Mediolanie (w euro) oraz w Warszawie (w złotych). Inwestorzy dokonujący transakcji na warszawskiej giełdzie ulokowali w końcu 2022 roku w jego tytułach uczestnictwa niemal 178 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.