Skip to main content

Wypłata dywidendy przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformowała, że w związku z powiadomieniem GPW w Warszawie o podjęciu przez Radę Dyrektorów Multi Units Luxembourg Société d’Investissement à Capital Variable uchwały o wypłacie dywidendy przez fundusz Multi Units Luxembourg – LYXOR S&P 500 UCITS ETF zarządzany przez Lyxor Asset Management Luxembourg, operacja wypłaty dywidendy – zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – będzie realizowana przez GPW według harmonogramu zaprezentowanego w poniższej tabeli.

Nazwa subfunduszuMULTI UNITS LUXEMBOURG
– LYXOR S&P 500 UCITS ETF
ISINLU0496786574
WalutaEUR
Wartość dywidendy przypadającej
na jednostkę
0,25
Ostatni dzień nabycia jednostek
z prawem do dywidendy
6 lipca 2021
Ex-date (pierwszy dzień notowań
bez prawa do dywidendy)
7 lipca 2021
Dzień ustalenia prawa do dywidendy8 lipca 2021
Data wypłaty dywidendy9 lipca 2021

Wysokość dywidendy, która zostanie wypłacona przez fundusz – 0,25 EUR – będzie jedną z najwyższych w historii (wyższe zostały wypłacone jedynie w lipcu 2020 r. i lipcu 2019 r.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.