Skip to main content

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych

23 listopada 2012 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Ustawa wdraża dyrektywy unijne z zakresu funduszy inwestycyjnych. Uchwalone zmiany mają zwiększyć efektywność działania funduszy inwestycyjnych otwartych na krajowym i europejskim rynku. Ustawa wprowadza możliwość transgranicznego łączenia funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zmienia zasady łączenia się krajowych funduszy inwestycyjnych. Jednolite przepisy dotyczące łączenia funduszy powinny obniżyć koszty tych operacji. Zgodnie z uchwaloną nowelizacją udostępniany inwestorom skrót prospektu emisyjnego zostanie zastąpiony dokumentem o nazwie „kluczowe informacje dla inwestorów”, co ma umożliwić przedstawianie informacji w jasny i zrozumiały sposób, ułatwiający podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych. Ustawa upraszcza ponadto zasady wprowadzania jednostek uczestnictwa przez krajowe fundusze do obrotu w innych państwach członkowskich oraz zagranicznych funduszy do obrotu w Polsce. Wprowadzone rozwiązania mają ponadto usprawnić współpracę międzynarodową w zakresie nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi. Chodzi o wymianę informacji i współpracę Komisji Nadzoru Finansowego z odpowiednikami w innych państwach członkowskich.

Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 12 września 2012 r. 9 października br. w Komisji Finansów Publicznych odbyło się pierwsze czytanie. Drugie czytanie odbyło się 15 listopada br. na posiedzeniu Sejmu.

Uchwaloną ustawą zajmie się teraz Senat.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.