Skip to main content

Sierpień 2023 r.

Napływ netto kapitału do europejskich funduszy ETF w I półroczu 2023 roku (w mld EUR) biorąc pod uwagę wysokość kosztów (expense ratio)

Źródło: H. Jim, Bloomberg Intelligence – za: J. Gordon, Are low-cost ETFs the future in Europe?, ETF Stream, 1.08.2023.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.