Skip to main content

Sierpień 2022 r.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych oraz w funduszach ESG w USA (w ujęciu równoważonym i ważonym aktywami) w latach 2012-2021

Źródło: B. Armour, Z. Evens, B. Johnson, 2021 U.S. Fund Fee Study. Fund fees keep getting squeezed, Morningstar Manager Research, July 2021.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.