Skip to main content

Wrzesień 2021 r.

Koszty (ważone aktywami i równoważone) w funduszach inwestycyjnych (ogółem, aktywnie zarządzanych, pasywnie zarządzanych) w Stanach Zjednoczonych w latach 1990-2020 (w %).

Źródło: B. Johnson, G. DiBenedetto, 2020 U.S. Fee Fund Study. Fees keep falling. Morningstar, August 2021, s. 2.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.