Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 31 lipca 2020 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują trzy fundusze indeksowe: inPZU Obligacje Polskie, PKO Obligacji Rynku Polskiego oraz NN Indeks Obligacji. W indeksie pojawiły się dwie nowe serie obligacji (DS1030 i PS0425), a także zmieniła się liczba obligacji serii: OK0521, OK0722 i PS0421. Skład portfela indeksu według stanu na 28 lipca 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.