Skip to main content

Okresowa zmiana portfeli indeksów TBSP.Index i GPWB-BWZ

Po sesji w dniu 28 marca 2024 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfeli indeksów obligacji, których administratorem jest GPW Benchmark. Dotyczyło to m.in. indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe (inPZU Obligacje Polskie oraz Goldman Sachs Indeks Obligacji) i jeden fundusz ETF (Beta ETF TBSP). W indeksie pojawiła się nowa seria obligacji – OK0426, natomiast opuściły go obligacje serii PS1024. Ponadto zmieniła się liczba obligacji serii DS0432, DS1029, DS1030, DS1033 i WS0429. Skład portfela indeksu według stanu na 25 marca 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Tego samego dnia została także przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu GPWB-BWZ, którego wyniki inwestycyjne naśladuje fundusz Beta ETF Obligacji 6M. W indeksie zmieniła się liczba obligacji serii WZ1129. Skład portfela indeksu według stanu na 25 marca 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.